SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Technická správa domů

 • technická správa a evidence
 • domovní audity
 • pojistné události
 • opravy, revize

Účetnictví, administrativa, ekonomie domů

 • účetnictví
 • daňová evidence
 • podklady pro audity

Právní poradenství

 • nájemní smlouvy, kupní smlouvy
 • upomínky, podklady pro advokáty
 • moderace sporů

Inženýring

Realitní činnost

Ekonomicko správní činnost

 • evidence majitelů a nájemníků bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků
 • pravidelné vyhodnocení provozních nákladů
 • předpisy nájemného v souladu s prováděcími předpisy a pokyny vlastníka, kontrola úhrad a služeb spojených s užíváním společných prostor
 • změny předpisů nájemného a služeb
 • výběr a kontrola úhrad na samostatný bankovní účet vlastníka nemovitosti
 • kontrola úhrad nájemného, služeb, příspěvků do jednotlivých fondů dle účetní osnovy
 • upomínání pohledávky u dlužníka
 • vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů (1x ročně)
 • vypracování rozvahy o výši a využití prostředků na provoz údržbu a investice vždy pro následující rok, pokud to mandant vyžaduje
 • vypracování rozvahy o předpokládaných příjmech z nájemného pro následující kalendářní rok
Účetnictví a daně
 • daňová evidence příjmů a výdajů
 • vedení účetnictví
 • vypracování daňového přiznání - daň z příjmu z nemovitosti, daň z nemovitosti
 • vedení personální a mzdové účetní agendy vlastníka (DPP, DPČ)
x