SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Technická správa domů

 • technická správa a evidence
 • domovní audity
 • pojistné události
 • opravy, revize

Účetnictví, administrativa, ekonomie domů

 • účetnictví
 • daňová evidence
 • podklady pro audity

Právní poradenství

 • nájemní smlouvy, kupní smlouvy
 • upomínky, podklady pro advokáty
 • moderace sporů

Inženýring

Realitní činnost

Inženýrská činost

 • příprava stavební zakázky
 • jednání s památkáři, stavebním úřadem, hygienou, hasiči apod.
 • návrh stavební zakázky (zajištění projekční činnosti, vypracování studií, jednání s příslušnými úřady, dotčenými osobami, odhad stavebních nákladů a důsledků na provoz stávající nemovitosti)
 • zajištění vypracování dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, jednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení na základě plné moci
 • zajištění vypracování prováděcí projektové dokumentace
 • vyhledání dodavatele stavby, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dle pokynů vlastníka nemovitosti
 • spolupráce při provádění stavby (smluvní zajištění stavebně technického dozoru)
 • zajištění kolaudačního řízení
x