NEMOSERVIS Praha s.r.o.

IČ: 26122375

DIČ: CZ 26122375

je zapsán v OR u Městského obchodního soudu v Praze v odd. C, vložka 72067

držitel ISO 9001:2001

Sídlem: Tenisová 956/13, Praha 10

jednající: Ing. Ladislavem Hynarem, jednatelem společnosti

adresa provozovny:

Londýnská 17/852, Praha 2, Vinohrady

tel: 222 511 443 , 222 513 112

pohotovost: 604 273 149

kontaktní osoba: Filip Hynar

tel.: 222 511 443

x