NEMOSERVIS

profil společnosti

Správu nemovitostí, realitní činnost a stavební činnost provádíme od r. 1991.
V současné době spravujeme více okolo 100 nemovitostí na území hlavního města Prahy. Naším nejvýznamnějším klientem byla městská část Praha 2, dále pak společenství vlastníků, družstva, a soukromí vlastníci bytových domů.

Hlavní činností je správa nemovitostí zahrnující komplexní péči o nemovitosti v následujícím rozsahu:

Provozně-technická správa budov
Poskytujeme komplexní služby - převzetí objektu do správy, vlastní správní agendu, smluvní zajištění dodávek médií, prostřednictvím dodavatelů pak úklid, běžnou preventivní údržbu objektů včetně nepřetržité havarijní služby, provoz tepelných zdrojů, vzduchotechnických zařízení, servis výtahů, zajištění veškerých předepsaných revizí.

Administrativa, ekonomika domů, účetnictví
Součástí administrativně ekonomické správy domů je především příprava, projednání a uzavírání nájemních smluv v zastoupení vlastníka, dále výpočet úhrad za dodávku služeb, inkaso plateb a výplata přeplatků či inkaso nedoplatků včetně vymáhání pohledávek za neplatiči, evidence veškerých plateb, vyúčtování služeb spojených s užíváním pronajatých prostor a příprava propočtů záloh na služby na příští období. Pro majitele objektů vedeme kompletní účetnictví (event. daňovou evidenci) včetně zpracování podkladů pro přiznání daně z příjmů a zpracování daňových přiznání pro daň z nemovitosti.