SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Technická správa domů

 • technická správa a evidence
 • domovní audity
 • pojistné události
 • opravy, revize

Účetnictví, administrativa, ekonomie domů

 • účetnictví
 • daňová evidence
 • podklady pro audity

Právní poradenství

 • nájemní smlouvy, kupní smlouvy
 • upomínky, podklady pro advokáty
 • moderace sporů

Inženýring

Realitní činnost

Právní poradenství

Smlouvy - nájemní, kupní

 • uzavírání smluv o nájmu bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků dle pokynů vlastníka
 • uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
 • hlášení úmyslného protiprávního obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení

Upomínky a vymáhání pohledávek

 • Příprava všech podkladů nutných pro soudní zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu advokátem
 • vymáhání pohledávky nájemného za plnění poskytovaná s užíváním jednotek a společných částí a případných náhrad škod na spravovaném majetku prostřednictvím soudu jménem vlastníka, podání návrhu vymáhání pověřené AK včetně přípravy a zpracování dokumentace, právní zastupování pověřenou osobou
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí
 • smluvní spolupráce při zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek, pozemků
 • smluvní spolupráce při prodeji domů, bytů, nebytových prostor, pozemků
 • smluvní konzultace ve všech činnostech kolem nemovitosti, mimo základních, které jsou součástí správy nemovitosti
x