SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Technická správa domů

 • technická správa a evidence
 • domovní audity
 • pojistné události
 • opravy, revize

Účetnictví, administrativa, ekonomie domů

 • účetnictví
 • daňová evidence
 • podklady pro audity

Právní poradenství

 • nájemní smlouvy, kupní smlouvy
 • upomínky, podklady pro advokáty
 • moderace sporů

Inženýring

Realitní činnost

Provozně-technická činnost

 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků
 • smluvní zajištění dodávek služeb (médií), spojených s užíváním společných částí nemovitostí (el.energie, plyn, teplo, TUV,odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu a dalších služeb společných prostor domů
 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby ve všech řemeslech
 • domovní audity
 • návrhy úsporných opatření, jak organizačních, tak stavebně technických
 • zajištění provozních revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti
 • evidence a kontrola platnosti revizí
 • zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti
 • informovaní a upozorňovaní vlastníka na plnění povinností vyplývající z platných zákonů a prováděcích předpisů
 • vyjadřování se k záměrům nájemníků bytů či nebytových prostor ke stavebním úpravám, které svým rozsahem nepřesahují ohlašovací povinnost dle stavebního zákona, či k úpravám vyžadujícím stavební povolení, komunikace s vlastníky
 • řešení pojistných událostí od nahlášení po opravu
 • archivace dokumentace<
x